დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ სახელმწიფოთა ახალგაზრდა ლიდერების საერთაშორისო კონვენტი "ციფრული პარტნიორობა"
საპრეზიდენტო გრანტების ფონდისა და დსთ-ს აღმასრულებელი კომიტეტის მხარდაჭერით 2021 წ. 15 ივნისიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით ასოციაცია "დსთ-ს ეკონომიკური განვითარების ბიზნეს-ცენტრი", დსთ-ს ციფრულ განვითარების კომიტეტი გამართავენ დსთ-ს წევრ ქვეყნების ახალგაზრდა ლიდერების საერთაშორისო კონვენტს "ციფრული პარტნიორობა"
http://digitalformat.org/
დსთ-ს საერთაშორისო კონვენტი "ციფრული პარტნიორობა" არის სოციალური საგანმანათლებლო ღონისძიება 8-11 კლასის მოსწავლეთა, სტუდენტებისთვის, ახალგაზრდა მეცნიერთათვის, ინჟინრებისა და IT-სპეციალისტებისათვის, სტარტაპებისა და მეწარმეებისათვის, რომლებიც ცხოვრობენ რუსეთის ფედერაციაში და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ ქვეყნებში (პროექტის სამიზნე აუდიტორია).
კონვენტის მომხსენებლებისა და მონაწილეების გეოგრაფია:
 • რუსეთის ფედერაცია (85 რეგიონი - რუსეთის ფედერაციის სუბიექტებია, მათ შორის: 22 რესპუბლიკა, 9 მხარე, 46 ოლქი, ფედერალური მნიშვნელობის 3 ქალაქი, 1 ავტონომიური ოლქი, 4 ავტონომიური ოკრუგი),
 • დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის (დსთ-ს) სრული და ასოცირებული წევრები: ყაზახეთის რესპუბლიკა, ყირგიზეთის რესპუბლიკა, უზბეკეთის რესპუბლიკა, ტაჯიკეთის რესპუბლიკა, მოლდოვას რესპუბლიკა, სომხეთის რესპუბლიკა, აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, თურქმენეთი, უკრაინა.
   საერთაშორისო კონვენცია შედგება 2021 წლის განმავლობაში თანმიმდევრულად შესრულებული რამდენიმე ეტაპისგან:
   1
   15 ივნისიდან
   საგანმანათლებლო პროგრამა, წინა აქსელერატორი,
   2
   აგვისტო
   ჰაქათონი
   3
   22 ივნისიდან - 06 სექტემბერი
   ონლაინ-აქსელერატორი
   4
   21-23 ოქტომბერი
   ციფრული ფორუმი პროექტების "ვირტუალური გამოფენით", დსთ-ს ქვეყნებისთვის IT- გადაწყვეტილებათა საერთაშორისო პრემია "ციფრული ნომინაციაში".
   ჰაქატონისა და აქსელერატორის ტექნოლოგიური
   27 ტრეკი, რომელიც ასახავს ახალი მსოფლიო ბაზრების ფორმირებას ციფროვიზაციისა და ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვის გავლენის ქვეშ:
   FinTech, EdTech, FashionTech, AgroTech, Creative Industries,
   HealthTech/MedTech, FoodTech, MarTech (Marketing and Communications),
   LifeTech, RetailTech, TravelTech and Tourism, Industrial/PipeInsustryTech,
   Robotics, GameDev, AI and Cyber andDataScience, HRtech, Transport and Mobility, PetTech, EcoTech, ArtTech, SocialTech, AntiCovid, CultureCode, BuildTech, EngineeringTech, Biomedtech, CityTech.
   კონვენტის ამოცანები:

   • მზადყოფნის სხვადასხვა ეტაპზე მყოფი დსთ-ს მომხმარებელთა ბაზრებზე მოთხოვნადი ციფრული ტექნოლოგიების პროექტების ფორმირების საგანმანათლებლო პროგრამა.
   • დსთ-ს ინოვაციური, ციფრული და ტექნოლოგიური განვითარების ლიდერების კომუნიკაცია.
   • ახალი ტექნოლოგიების, ახალი ბაზრების, ციფრული ტექნოლოგიების ექსპერტიზის გაცვლა.
   • ციფრული პროექტების შემქმნელთა საერთაშორისო გუნდების ფორმირება დსთ-ს ქვეყნების ეკონომიკაში გადაწყვეტილებების დანერგვით.
   • დსთ-ში ინოვაციური ინფრასტრუქტურის სუბიექტებში (ბიზნეს-ინკუბატორები, აქსელერატორები, ტექნოლოგიური პარკები, სოციალური ინოვაციების ცენტრები და სხვ.) საერთაშორისო მკვლევარების, გუნდების, პროექტების "სოფტლენდინგის" პროგრამა.
   • მაღალტექნოლოგიური პროექტების ძიება (სოციალური ინოვაციების ჩათვლით) სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების გასაძლიერებლად, როგორც "ციფრული პარტნიორობის" საუკეთესო პრაქტიკა - ციფრული პროდუქტები, სერვისები, პლატფორმები.
   • ციფრული მაღალტექნოლოგიური პროექტების განვითარების პროცესში პარტნიორებსა და სამიზნე აუდიტორიას შორის თანამშრომლობის ეკოსისტემის განვითარება.
    კონვენტის ფარგლებში პირველად გადაეცემა დსთ-ს ქვეყნებისთვის IT-გადაწყვეტილებების საერთაშორისო პრემია "ციფრული ნომინაცია" - დსთ-ს ციფრული განვითარების კომიტეტის დამოუკიდებელი პრემიაა საპროექტო გუნდებისთვის, რომლებიც იყენებენ ახალ ციფრულ ტექნოლოგიებს ბიზნესში. პრემია გადაეცემათ სხვადასხვა ეტაპზე მაღალტექნოლოგიური პროექტების მქონე კომპანიებს ციფრული ტრანსფორმაციის სფეროში ქეისებისთვის. "ციფრული პრემიის" ნომინანტები მიიღებენ სპეციალურ სტატუსს, როგორც დსთ-ს ციფრული განვითარების კომიტეტის მიერ განსახორციელებლად რეკომენდებული პროექტები და მიიღებენ "საუკეთესო digital-პრაქტიკის" გრიფს.
    კონვენტის პროექტების ვირტუალური გამოფენა - მუდმივმოქმედი ციფრული ნავიგატორია და ციფრული ტრანსფორმაციის ქეისების რუკა დსთ-ში. ფორმატის თავისებურება - ონლაინ ვიტრინს ავსებს პროდუქტის რეალური "ტესტერების" 3D მიმოხილვები და ვიდეო მიმოხილვები. პროექტების ვირტუალური გამოფენა პირველად იწყებს მუშაობას 2021 წლის სექტემბრიდან და რეგულარულად შევსება მოწინავე აქტუალურ პროექტებით.
       კონვენტის საგანმანათლებლო პროგრამის თემები:

       • "გახდი უნიკონი" - ინოვაციური ინსტრუმენტები pre-seed-იდან დსთ-ს ბაზრებამდე
       • ჰაკათონის სკოლა - როგორ მოვაწყოთ და ჩაატაროთ თქვენი ჰაკათონი
       • მსოფლიოში ტექნოლოგიური ტენდენციები და ტრენდვოტჩინგი
       • ახალი ბაზრები და უნიკონის კლუბი
       • LifeTech - ტექნოლოგიები საზოგადოებისთვის, სოციალური ინოვაციები, სოციალური მეწარმეობა და impact investing
       • "როგორ ვისწავლოთ სწავლა" - softskills ლიდერებისა და ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის
       • ინტელექტუალური საკუთრება სტარტაპისთვის - სტეიქჰოლდერები, IP-ის ტიპები, პროცედურები, IP-SWOT სტარტაპების ეტაპების მიხედვით
       • კიბერუსაფრთხოება და ციფრული სუვერენიტეტი - ინტერნეტის მომხმარებლის როლში ყოველდღიური საკითხებიდან ახალი ტექნოლოგიებისა და CyberTech-ის ახალი ბაზრისთვის სტარტაპებისთვის განვითარებამდე
       • ეროვნული პროექტები რუსეთში - ღონისძიებები სტარტაპებისა და მაღალტექნოლოგიური ბიზნესის მხარდასაჭერად, შესაძლებლობები ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის რუსეთში და დსთ-ში
       • SoftSkills დსთ-ს ლიდერებისათვის - ბიზნეს კონფლიქტების მოლაპარაკების ჩატარება და მართვა, ტაიმ-მენეჯმენტი
       • თქვენი სტარტაპი უნივერსიტეტში
       • Digital პროექტები და ინოვაციური მარკეტინგი
       • რუსეთსა და დსთ-ში ინოვაციებისა და მეწარმეობის მხარდაჭერის ინფრასტრუქტურა - სად უნდა წავიდეთ პროექტით pre-seed-დან ექსპორტის სტადიამდე
       • FinTech და ფინანსური ცოდნა
       • სად უნდა მოიპოვონ რესურსები პროექტისთვის - წყაროების და ალგორითმების მატრიცა
       • Სტარტაპის იუნიტ-ეკონომიკა
        #DIGITALCIS #ЦИФРОВОЕПАРТНЕРСТВО #ЛИДЕРЫСНГ #CISLEADERS #ЦИФРОВОЕРАЗВИТИЕСНГ #СТАНЬЕДИНОРОГОМ
        საერთაშორისო კონვენტის ყველა ეტაპზე მონაწილეობა უფასოა.

        მონაწილეებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ ნებისმიერ ეტაპზე და შეუერთდნენ თითოეულ ეტაპს, რაც დამოკიდებულია მათი პრეფერენციებით.

        პროექტის ფარგლებში ღონისძიებები განხორციელდება დისტანციურ ფორმატში - მონაწილეთა (სამიზნე ჯგუფების) ონლაინ გარემოში შესვლით.
        კონვენტის რეგისტრაცია ინტერნეტში ღიაა მისამართზე

        digitalformat.org